Notice to the Public (Disclaimer)

Posted by Edgar Mejia on

Sa lahat ng kinauukulan (former baking students, page followers, visitors, inquiries and friends), pinababatid lang po namin na :
I. Ang EM&M Bread Baking Tutorial, EM&MBaking101 o EM&M Bakeshop (DTI Registered Since 2012) ay pag-aari at pinamumunuan nina Edgar C. Mejia (EM) at Myra Castillo (M). Mula ng ito’y itinatag 5 taon na ang nakalipas, wala po kaming naging master baker, co-baker at helper na masasabing aming nakasama sa pagpapa-unlad ng aming nasimulan. Ano mang pag-papanggap na sila (bogus, name dropping, etc.) ay naging bahagi ng aming nasimulan ay pawang kasinungalingan lang at hindi dapat pagkatiwalaan.
II. Ang tinuturo (tutorial) namin na pamamaraan (procedure), recipe, modules at ibinibigay na hand-out ay mula sa sariling isip at katha mula sa mabusisi naming pagsubok, pagkakamali at pagpapatunay na ito’y naging epektibo na puedeng pakinabangan ng mga nagbabalak pasukin ang negosyo ng paggawa at pagtitinda ng tinapay (bakery operation). Ito’y buong puso at tiwala naming ipinapasa sa aming mga naturuang indibidwal (baking students) ng walang halong pag-iimbot at panlalamang. Ano mang intensyon gamitin ito sa hindi tama, ipamahagi ng walang pahintulot at ipamigay ng libre sa internet o sa ano mang pamamaraan malalathala ng hindi alam ng may-ari ng EM&M ay maaari naming pag-isipang gawan ng kaukulang aksyon legal at nararapat sa ikaka-protekta ng aming iniingatang karapatan at pag-aari (intellectual property rights). Re: Social Media rights and responsibility to protect our ownership and claims on any part, posts, posters, photos, videos, captions and print materials.
III. Kung sino mang indibwal na magpanggap na aming naturuan at naging bahagi ng EM&M Baking Workshop and Tutorial at nag-alok ng kanilang serbisyo na kayo ay turuan din base sa kanila “daw” natutunan sa amin, ay hindi namin pananagutan kung sakaling magkaproblema, may masayang sa parte nyo, mawala o pumalpak. Learn from them at your own risk! We will NOT tolerate or allow other the use of our name (EM&M) to build unreliable information(s).
IV. Ang aming sariling timpla, pamamaraan, style ng pag-gawa ng tinapay, paano ito tinuturo ay galing sa aming sariling pagsisikap, mahabang panahon ng pagkakamali (trial and error) at paghubog ng tama (correct and perfect), pakiusap na ito po ay inyong bigyang halaga at respeto kung paano namin kayo pinapahalagahan, ginabayan at binibigyan din ng kaukulang respeto nung kayo ay nagte-training pa lang.
V. Malaya po kayong makakahingi sa amin ng payo at suporta, kahit matagal na po kayong nag-aral. Ito po ay aming nasimulan at pananagutan, ang tumulong sa abot nang aming makakaya at kung maari po sana ay inyo pong bigyan pagpapahalaga.
  • Edgar Mejia (Proprietor, EM&M Bread Baking Workshop and Tutorial)

Share this post← Older Post Newer Post →