News — Marikina

AN AUTHENTIC TASTE OF HISTORY

Posted by Edgar Mejia on

AN AUTHENTIC TASTE OF HISTORY

Pagdating sa tinapay, lalo na ang mga Filipino Breads, hindi maikakaila na kabisado na mga Pinoy ang lasa nito. Saan dako man tayo ng mundo makarating, hahanap-hanapin natin ang kakaibang amoy at ang tradisyunal na lasa (authentic taste) partikular ang ating kinalakihang at kinasanayang -- Pandesal. Ilan beses na rin akong natatanong, "Sir saan galing ang recipe n'yo po ng inyong tinapay, lalo na ang Pandesal?" Mahabang istorya, ilang salin-saling kuwento at sobrang daming experimento, yun lang ang sagot ko. Pero kung ang inyong Lolos, Lolas, Titos and Titas ay nanirahan sa Marikina panahong 1950's to 1980's tiyak hindi maikakaila...

Read more →